Zakon Martynistów

Uważają siebie za następców Zakonu Różokrzyżowców oraz innych, stwierdza: Jego [Egregore] celem jest uwolnienie istoty ludzkiej spod panowania Księcia Tego Świata oraz osiągnięcie przez nią Mistycznego Związku pomiędzy samoświadomą osobowością (sumieniem) a osobistą głębią (nadsumieniem). Jego uczestnicy dążą do uzyskania dostępu do władzy poprzez ponowne połączenie się z „Królestwem Środka”, sprzyjające zstąpieniu Paracleta posłanego przez Chrystusa, będącego dodatkowym wsparciem, które jest skutkiem połączenia się przez Duchowego Opiekuna z Egregore, sprawującym pieczę nad Tajnym Łańcuchem. „Apostatyczne przejmowanie władzy”, jak sugeruje John Michael Gre- en w Inside a Magical Lodge, jest „podstawową funkcją egregorów”. „Czcij mnie!” – wzywa Egregora. „Jam jest synem Boga, ty zaś jesteś wyłącznie bezwartościowym i grzesznym stworzeniem, potępionym od chwili narodzin i przeznaczonym dla piekieł, gdyby nie to, że poświęciłem się dla ciebie. Beze mnie nigdy nie osiągniesz nieba!” (Marcelo Ra- mos Motta, Letter to a Brazilian Mason Unexpur- gated) Egregore jest zbiorowym duchem, którego zadaniem jest przypominanie osobie wtajemniczonej o jej celach. Informuje i prowadzi ją ono oraz chroni od przerwania żyjący łańcuch braterstwa.

Cześć, mam na imię Patryk i z zawodu jestem architektem. Jeśli marzysz o tym, by ktoś pokierował Cię jak zacząć przygodę ze sztuką, to dobrze trafiłeś! Zapraszam Cię do lektury moich wpisów!