woman in black long sleeve shirt sitting in front of silver macbook

Anioły w ameryce warlikowski

W niniejszym artykule skoncentrujemy się przede wszystkim na zbadaniu pochodzenia tajnych związków oraz podstaw wierzeń i obrzędów charakterystycznych dla wielu religii świata. Aby jednak dotrzeć do sedna problemu, będziemy musieli najpierw zgłębić pozornie niezwiązane z tym tematem zagadnienia, takie jak, na przykład, elektromagnetyzm czy zjawisko cykliczności. Przekonamy się bowiem, iż są one nieodłącznym elementem naszych systemów wierzeń. Na całym świecie systemy te wykazują liczne wzajemne podobieństwa i stanowią podstawy ezoterycznej strony tajnych związków. Niemniej jednak zacząć musimy od zrozumienia języka, którym posługują się tajne związki oraz uzmysłowienia sobie, czym jest tajny związek. Temat ten jest dziś przedmiotem burzliwych dyskusji, w których, jak się to wkrótce okaże, pojawia się wiele różnych interpretacji.  Opowieści o tajnych związkach krążą od wieków. Pierwsze pytanie, na które musimy w tym miejscu odpowiedzieć, brzmi następująco: Dlaczego związki te musiały działać potajemnie? Zgodnie z powszechnym przekonaniem przyczyną takiego stanu rzeczy było to, że ich członkami byli ludzie „sławni” lub „zajmujący wysokie stanowiska”, którzy skrycie dążyli do zburzenia istniejącego porządku świata, na przykład próbując obalić w tym celu Kościół czy też monarchę, albo przeciwnie – opowiadając się po stronie tychże instytucji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *