Babilończycy, a w szczególności mieszkańcy Bliskiego Wschodu

Badali gwiazdy za pomocą metod matematycznych i usiłowali już przed pięcioma tysiącami lat zarejestrować skutki ich działania. Stworzyli oni kalendarz i wypracowali sposoby prowadzenia precyzyjnych pomiarów czasowych, które niezbędne były ludziom żyjącym bez zegarków. Carl Jung postulował, że Zodiak jest archetypowym elementem składowym psychiki ludzkiej i powiązał go z teorią „nieświadomości zbiorowej”. Wzorce i rytmy gwiazd wraz z ich oddziaływaniem grawitacyjnym i radiacyjnym mają olbrzymi wpływ na otaczający nas wszechświat, lecz czy możliwe jest, aby wpływały one również na każdego z nas z osobna oraz na całą naszą zbiorowość ludzką? Docierające do naszej planety i przenikające ją promieniowanie kosmiczne liczy miliony lat. Ma ono, tak samo jak wiatr słoneczny, charakter cykliczny. Jego oddziaływanie nasila się i słabnie, lecz zmiany te zachodzą według pewnego wzorca. Gatunek ludzki wystarczająco długo zamieszkuje już naszą planetę, a życie stanowi część ogromu wszechświata od tak dawna, że jego wpływ dał się wyraźnie zaobserwować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *