person writing on brown wooden table near white ceramic mug

Badaniem gwiazd zaczęto zajmować się tysiące lat temu

Niektórzy twierdzą, że jako pierwsi robili to Sumerowie cztery tysiące lat przed naszą erą. Zdaniem innych, badania takie starożytni ludzie prowadzili znacznie wcześniej, bo już przed trzydziestoma dwoma tysiącami lat6. Dowodem tego jest według nich pochodzący z Abri Blanchard we Francji róg z dziwnym wzorem nacięć odpowiadających kalendarzowym fazom księżyca. Gdy uwzględnimy wszystkie dowody na istnienie wzorów, rytmów i elektromagnetyzmu, oddziałujących na nasze organizmy, zrozumiałym się staje, że współczesna nauka ponownie zwróciła się ku starożytnej sztuce astrologicznej, często lekceważonej w wyniku powszechnego nadużywania ogólnych horoskopów. Astrologia urodzeniowa (natalna) zajmuje się położeniem ciał niebieskich w chwili naszych narodzin. Astrologia meteorologiczna dotyczy przewidywania ważniejszych trzęsień ziemi, zmian klimatycznych oraz wybuchów wulkanów. Istnieją liczne dowody, które sugerują, że niektóre zwierzęta posiadające zdolność przewidywania takich zjawisk rodzą się o ściśle określonej porze roku, która odpowiada pewnym prognozom astrologicznym, a przyczyna tego jest prosta. Ruchy planet powodują zmiany w subtelnej energii elektromagnetycznej galaktyki i przy użyciu takich organów jak szyszynka zwierzęta są rzeczywiście w stanie „odczytać” tego rodzaju informacje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *