BOGOWIE STAROŻYTNEGO ŚWIATA

Podobnie jak pogański bóg o imieniu Pan, co znaczy „Wszystko”, według Biblii „Chrystus jest wszystkim we wszystkich”. Czy pierwotni chrześcijanie i gnostycy posiadali wiedzę na temat związku pomiędzy człowiekiem i siłami kryjącymi się w szeroko pojętym wszech- świecie? Jedno jest pewne: pieczę nad ową wiedzą niczym troskliwa matka nad swym dziecięciem sprawowały tajne związki, które wkrótce omówimy. Odpowiedzią na pytania o to, czy pierwotny człowiek rozumiał i wykorzystywał efekty zjawisk cyklicznych, sił elektromagnetycznych oraz swej bliskości ze światem roślin i zwierząt, mogą być oznaki kultu, jakim otaczał on owe zjawiska oraz jego modły i obrzędy odprawiane ku czci tych prostych i podstawowych elementów „nad natury”. Nasze życie zdominowane jest przez wzorce i rytmy zjawisk cyklicznych, takich jak choćby rytm dnia i nocy czy też okresowo zmieniające się pory roku i wpływ, jaki na nas wywierają. Jeśli przyjrzymy się kilku cyklom, które stały się istotne dla człowieka, zrozumiemy wówczas ich oddziaływanie na nas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *