Inne tematy

Byli w stanie tworzyć cudowne wzory na ostrzach wykonywanych przez siebie mieczy

assorted book lot

W okresie od V do X w. n.e., czyli w przybliżeniu w czasach Króla Artura, miecznicy do tego stopnia opanowali technikę obróbki struktur wielowarstwowych, że byli w stanie tworzyć cudowne wzory na ostrzach wykonywanych przez siebie mieczy. Metoda ta przetrwała w zupełnie niezmienionej formie aż do XX wieku, czego dowodem są powszechnie używane przez nazistów sztylety. Przyczyną powstawania wspomnianych wzorów jest różna zawartość pierwiastków śladowych w poszczególnych prętach, co w efekcie prowadzi do tego, że na mieczu widoczne są różne odcienie metalu. Pręty te są równomiernie skręcane na odcinku ostrza, tworząc efekt spiralny. Produkcja tego rodzaju „skręconych” mieczy sięga czasów tak odległych, jak I wiek p.n.e., czyli końcowej fazy okresu lateńskiego, jednakże ich popularność znacznie wzrasta od III-V wieku, a więc dokładnie w początkach czasów arturiańskich. Będący sekretarzem Teodoryka Kasjodor w 520 roku n.e. wystosował do północnogermańskiego plemienia list dotyczący otrzymanych od niego mieczy, w którym wychwalał on umiejętności jego mieczników, a w szczególności zachwycał się różnymi odcieniami i kolorami, widocznymi na ostrzach, które jego zdaniem przypominały „maleńkie węże”.