boy sitting near red table reading book

Chińczycy

Mistrzowie feng shui, byli również uznawani za odkrywców różdżkarstwa w trzecim tysiącleciu przed narodzeniem Chrystusa. W Biblii czytamy, że Mojżesz (patriarcha, który zgodnie z Dziejami Apostolskimi posiadał całą wiedzę Egiptu i którego imię łączone jest ze Słońcem i z wężem) był mistrzem odnajdywania wody przy pomocy swej laski. Pisarze biblijni stanowczo sprzeciwili się tradycji różdżkarstwa. Postąpili w ten sposób, ponieważ różdżkarstwem mogła zajmować się niemalże każda osoba świecka, co z kolei stwarzało zagrożenie pozbawienia kapłanów ich tajnej wiedzy i osłabienia ich wpływów. Później prowadzona przez Kościół katolicki inkwizycja uznała za konieczne kompletne wyeliminowanie różdżkarstwa, podczas gdy w tym samym czasie wielu opatów zajmowało się jego potajemnym praktykowaniem i nawet pisało obszernie na ten temat, aczkolwiek posługując się przy tym symbolami. Jak zareagowałby Kościół, gdyby jego wierni dowiedzieli się, że ich właśni prorocy, a wśród nich rzekomy Zbawiciel, parali się wróżbiarstwem?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *