Inne tematy

Czuwający

white book on brown wooden table

Czas, abyśmy przeszli do omówienia jednego z najdawniejszych źródeł tajnych związków, z którego pochodzi większość terminologii symboliki używanej do dziś przez wolnomularzy, różokrzyżowców
wielu innych, a mianowicie tak zwanych Czuwających (Obserwatorów), określanych również „synami Boga”, a w języku hebrajskim Erim (Irim). W tym celu przyjrzymy się samym początkom istnienia najstarszych tajnych związków oraz wpływom, jakie wywierały na nie astrologia i kult węża. A zatem Sumer mógł znaczyć „Kraina Czuwających”. Z tej właśnie krainy pochodzili Elohim, albo Świetliści, którym podlegali Czuwający. W swej książce pod tytułem The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind Julian Jaynes czyni ciekawe spostrzeżenie na temat owych sprawujących władzę bogów: W całej Mezopotamii począwszy od najbardziej zamierzchłych czasów Sumeru i Akadu wszystkie ziemie były własnością bogów, a ludzie byli ich niewolnikami. Spisane pismem klinowym teksty nie pozostawiają na ten temat żadnych wątpliwości. Każde państwo-miasto posiadało swego naczelnego boga, a jego król określony był w najstarszych zachowanych do dziś dokumentach jako „dzierżawca boskiej roli”. Przyjrzyjmy się więc przez chwilę owym Elohim, aby dowiedzieć się, kim w istocie byli ci „bogowie”, którzy rzekomo zniewolili ludzi i którym podlegali Czuwający.