person holding paint brush

Czy chcesz poznać TAJEMNICĘ?

Dziś jednakże panuje większa swoboda posługiwania się terminem ,,Tajemnica”, a ja osobiście postrzegam go w sposób nieco odmienny od powszechnie przyjętego i prawdopodobnie kontrowersyjny. Według mnie przytoczone greckie terminy oznaczają poznanie pełnej wiedzy, zdobytą jak gdyby poprzez podłączenie umysłu do ogólnoświatowej sieci internetowej, a następnie błyskawiczne ściągnięcie z niej wszystkich znajdujących się tam informacji i ,,Tajemnica” zostaje odkryta. W taki sposób prawdziwy gnostyk, podobnie do mistyka, mógłby przypuszczalnie doświadczyć szczególnego zrozumienia wszystkiego, co go otacza. To, czy nazwiemy ten proces docieraniem rozumu do zbiorowej nieświadomości, Kronikami Akasza, czy też nadamy mu jakąkolwiek inną nazwę, jest w niniejszym artykule zupełnie bez znaczenia. Faktem pozostaje, że tak właśnie wierzono, co w efekcie doprowadziło do pojawienia się na całym świecie materialnych przejawów wewnętrznego systemu wierzeń człowieka. I tak oto budowane przez człowieka świątynie stały się właśnie Świątyniami Człowieka. Gnoza oznacza zatem ten najbardziej ezoteryczny rodzaj wiedzy i to właśnie jest ową prawdą, którą ukrywano przed nami stanowczo zbyt długo. Jest to prawda, którą rozumieją członkowie tajnych związków i która niedostępna jest osobom niewtajemniczonym, gdyż są one rzekomo zbyt przyziemne, aby ją poznać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *