Czym jest Graal?

Prawdę mówiąc, przesłanki na temat Graala upowszechniły się w ogólnodostępnej kulturze dopiero około XII-XIII w., kiedy powstawać zaczęły na ich temat wiersze i opowiadania między innymi takich autorów, jak Chretien de Troyes czy Wolfram von Eschenbach. Niemniej jednak ślady koncepcji Graala odnaleźć można w celtyckich kotłach rytualnych i w różnych legendach na jego temat.
Uważa się, że w swym podstawowym i pierwotnym znaczeniu Graal był kielichem albo misą, która napełniona została krwią z przebitego boku ukrzyżowanego Chrystusa, a niekiedy nawet, że był to kielich używany przez Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy. Najnowsze poglądy na ten temat zdecydowanie różnią się od wyżej wspomnianych, a mimo to, jak się za chwilę przekonamy, nadal wspierają system wierzeń w Chrystusa, a nawet propagandę głoszoną przez różne organizacje rojalistyczne i tajne związki. Od momentu ukazania się książki Święty Graal, święta krew autorstwa Baigenta, Leigha i Lincolna we wczesnych latach 80. XX wieku (wydanie polskie: 1994) zasypywani jesteśmy nieustannie teoriami związanymi z „linią potomków Chrystusa”, których kulminacyjnym punktem było pojawienie się Kodu Leonarda da Vinci i towarzysząca mu do dziś powszechna histeria.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *