Inne tematy

Do Księżyca odwołuje się wiele z naszych pierwotnych kultur

three people sitting in front of table laughing together

Imiona powiązanych z nim bóstw różnią się w zależności od położenia geograficznego, języka i różnic etnicznych, ale oznaczają w istocie rzeczy to samo: Afrodyta, Astarte (Asztarte), Badb, Brigit (Brigantia, Brig, Brigan), Chang’e (Ch’ang-0), Demeter, Persefona (Kora), Hekate, Inanna, Izyda, Isztar, Maja, Jotma, Tsukiyomi (Tsukuyomi) i wszystkie one nawiązują do gnostyckiej Sofii, albo mądrości. Niektóre z nich istniały jeszcze długo, potajemnie podtrzymywane przy życiu przez tajne kulty, jednocześnie prowadzące ukrytą, a niekiedy nawet otwartą, walkę z nowymi rosnącymi w siłę popularnymi męskimi bóstwami solamymi, takimi jak Mitra albo Jahwe. Wszystkie te bóstwa są w dosłownym znaczeniu komponentami niezwykle prawdziwej wewnętrznej symboliki – równowagi męskiej i żeńskiej strony naszego umysłu. Używane w języku angielskim określenia osoby obłąkanej, takie jak „lunatic” („moon-struck”) lub „mental” pochodzą od słowa Księżyc (ang. „moon”, albo „luna”), co wynika z przekonania, że stany te wywoływane są fazami Księżyca, a w szczególności jego pełnią. Nie dziwi zatem fakt, że Księżyc potępiany był jako „szalony” Księżyc, gdy pomyślimy o pa- triarchalnych i matriarchalnych bitwach rozgrywających się na wszystkich kontynentach. Postulowano, że podczas pełni Księżyc odciąga z organizmu człowieka nagromadzoną w nim energię, co z kolei powoduje utratę pełni władzy umysłowej. Jeszcze dwieście lat temu sprawą obłędu zajmowało się angielskie prawo. Istnieją naukowe dowody na to, że kleptomania, podpalenia oraz niebezpieczna jazda samochodem znacznie nasilają się podczas pełni Księżyca, a zatem być może są nawet jakieś naukowe przyczyny porażki doznanej przez kulty matriarchalne.