person holding pencil writing on notebook

Działanie plamy słonecznej

Wpływa na nasze biorytmy w sposób, którego nie potrafimy wyjaśnić. Istnieją dowody na to, że może ono prowadzić do podrażnienia funkcji naszego organizmu i stanu umysłowego. Fundacja Badań Cykliczności (Foundation for the Study of Cycles) przedstawiła pewne interesujące wyniki swych długoterminowych badań, stwierdzając między innymi, że cykl zbiorowych samobójstw lemingów oraz cykl wzrostu północnoamerykańskiej odmiany sosny trwa 3,86 roku, a cykl plamy słonecznej oraz nasilenia się wojen i niepokojów wynosi 11,1 roku. Wybuch w XIV wieku epidemii czarnej śmierci, a następnie wielka zaraza, która ogarnęła Londyn w XVII wieku też zbiegły się w czasie ze słonecznymi turbulencjami. Co 11,1 roku następuje nagły wzrost liczby wypadków drogowych, zmienia się długość będących w modzie spódnic, a także nasilają się wybuchy wulkanów i trzęsienia ziemi. Uwadze tych wszystkich, którzy wiedzą już o tym, iż Jahwe był w istocie rzeczy bogiem wulkanicznym i solamym, nie umknie powiązanie przez starożytnych tych dwóch zjawisk cyklicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *