silhouette of child sitting behind tree during sunset

Energią rezonansu wszechświata

Wszystko wiąże się z energią rezonansu wszechświata i jest głęboko osadzone w rodzącym się poglądzie naukowym dotyczącym stanu splątanego. Ta nowa teoria popierana przez naukowców z Uniwersytetu Pekińskiego w istocie rzeczy pokazuje, w jaki sposób i na ile możliwa jest telepatia zachodząca podczas splątania cząsteczek/fal dwóch osobników. Taki sam efekt powstaje w przypadku każdej fali/cząsteczki energii. Oddając się medytacji człowiek coraz bardziej zbliża się do świadomego zrozumienia istoty tej energii. Niezwykłe to odkrycie i równie niezwykły to podstęp, że informacja ta była przed nami ukrywana. Pamiętajmy, że nie ma łatwego sposobu na przedstawienie tych wszystkich powiązań. Mamy tu bowiem do czynienia ze zbyt wielką ilością informacji, których znaczna część ukryta jest w tajnych związkach. W roku 1957 Tom Lethbridge napisał książkę zatytułowaną Gogmagog. W artykule tym stwierdził on, że druidyzm i braminizm są ze sobą powiązane i wywodzą się z tego samego źródła. Lethbridge był zdania, że ich starożytna religia jest w jakiś sposób związana z kultem bogini Ziemi, który często łączył się i przeplatał z kultem bogini Księżyca. Jest to prawdą o tyle, że była ona jednym z bóstw czczonych przez starożytnych kapłanów, z którym powiązani byli druidzi i bramini. Bogini Ziemi i/lub Księżyca, albo inaczej bogini-matka, funkcjonowała pod różnymi nazwami, takimi jak Gaja, Izyda, Astarte, aż w końcu stając się Maryją Dziewicą (Matką Bożą), a nawet Marią Magdaleną i prowadząc do powstania kultu Czarnej Madonny, który sam w sobie wydaje się być bardziej związanym z Marią Magdaleną niż z Matką Boską. W istocie wszystkie one stworzone zostały wokół tej samej energii, według tego samego bardzo ludzkiego i uniwersalnego wzorca, który wbudowany jest niejako w każdego z nas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *