Inne tematy

Filary wzniesione zostały według wskazówek Pana plemienia Ad

books on brown wooden shelf

Członkowie nazywani są w języku hebrajskim Nefilim – giganci lub Czuwający Świetlistych, a w Księdze Henocha – Irim. Według legend arabskich Irem położony był na pustyni Rub al-Cha- li, której nazwa oznacza pustkowie lub pustkę. Nazwa ta może oznaczać rzeczywiste jałowe miejsce lub odnosić się do wspomnianego już przez nas wcześniej „stanu pomiędzy”. Według ustaleń archeologów dokładnie w miejscu niesławnego Iremu znajdowało się zaginione miasto Ubar.
Kolejnym ogniwem łączącym postać Henocha z tajemnicami współczesnych alchemików, mistyków i jasnowidzów jest widziany w XIII wieku tekst autorstwa Grzegorza Bara Hebraeusa, który poświęcił wiele lat na badania starożytnych tekstów, znajdujących się w bibliotece miasta Maragha i który udziela nam wyjątkowego wyjaśnienia, a mianowicie stwierdza, że: Starożytni Grecy twierdzą, że Henoch to Harmis Trismaghistos. (The Chronography of Bar Hebräern, tłum. E. W. Budge, 1932)
Chodzi tu nie o kogo innego, jak o samego Hermesa Trismegistusa, Hermesa Po Trzykroć Wielkiego, który cieszy się wielkim szacunkiem wszystkich mistyków za to, iż przekazał potomnym najgłębsze pradawne tajemnice i który uważany jest za ojca niemalże wszystkich zachodnich tajnych związków. Mamy tu zatem również do czynienia ze świadectwem tego, że Księga Henocha rozumiana była już w XIII wieku – czasach tak odległych, a jednocześnie tak niedawnych.