Inne tematy, Kurs rysunku

Geneza obrzędów rytualnych tajnych związków sięga odległych tysiącleci

a notebook with a pencil on top of it

Znów widać, że odwołują się one do kultu węża. Wraz z pojawieniem się tradycyjnego chrześcijaństwa, islamu i judaizmu kult ów próbowano wykorzenić, czego skutkiem było przejście jego członków do działalności podziemnej i pojawienie się najwyraźniej w postaci tajnych związków. Tak oto jawią się przed nami archeologiczne i tekstowe dowody, świadczące o tym, że znajdujące się we wszystkich zakątkach świata starożytne nasypy pełniły rolę miejsc, do których udawali się po odrodzenie do nowego życia wyznawcy owych starożytnych kultów – wytępionych, albo przekształconych, albo też wchłoniętych przez dominujące religie (chrześcijaństwo i jemu podobne). Oczywiście wraz z upływem czasu symbolika lóż i świątyń wzbogacała się o nowe elementy, pochodzące z różnych źródeł, takich jak choćby Świątynia Salomona.