Inne tematy

Gwiazdy

a group of people in a room with a projector screen

Widoczne na niebie miriady Świetlistych również oddziaływają na nas. Francuski psycholog Michael Gauquelin trwale umieścił u progu nauki hipotezę mówiącą o tym, że nasze życie zależne jest od położenia planet w chwili naszego przyjścia na świat. Wykazał on, że pozycja gwiazd towarzysząca naszym narodzinom do pewnego stopnia determinuje na przykład typ pracy, którą wykonywać będziemy w przyszłości. Stwierdzenie to oparł on nie na procedurach astrologicznych czy też zamieszczanych w codziennych gazetach horoskopach, lecz na poważnej naukowej analizie danych. Psycholog Hans Eysenck powiedział: „Bez względu na to, jak bardzo sprzeczne jest to z wyznawanymi przez nas zasadami, myślę, iż przyznać musimy, że jest w tym wszystkim coś, co wymaga wyjaśnienia”. Jednakże wyniki przeprowadzonych przez niego badań potwierdziły zależność pomiędzy astronomią i określonym wyborem zawodu wyłącznie wśród ludzi posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe. Związku tego nie zauważono w odniesieniu do niewykwalifikowanej siły roboczej.