Inne tematy, Kurs rysunku

Hierogram będący symbolem węża

person holding paint brush and paint brush

Składa się z okręgu i przechodzącego przez niego, niczym nitka przez ucho igły, węża. I dalej pisze on na temat owych świątyń: „Zbudowane były one, podobnie jak wzniesione na planie koła świątynie, z licznych głazów o nazwie baitulia, albo inaczej bursztynowe kamienie, ustawionych w taki sposób, aby tworzyły one mistyczny krąg, przez który przepełza jeszcze bardziej mistyczny wąż w swej majestatycznej postaci”. Tak więc prawda, dotycząca kamiennych kręgów i materialnej formy hierogramów, jest taka, że były one kręgami odradzania się (istota odradzała się duchowo po przejściu przez okrąg). Nawet dziwne słowo „baitu, bardziej znanym spośród nich jest Serpent Mound w hrabstwie Adams w amerykańskim stanie Ohio. Zdaniem niektórych ten niezwykły kopiec powiązany jest ze Stonehenge i jest on „smoczym strażnikiem” Wschodu, podczas gdy Stonehenge strzeże Tajemnicy Zachodu. W istocie rzeczy, uważa się, że te dwie starożytne budowle faktycznie pochodzą z tego samego okresu i niewykluczone, że są one ze sobą powiązane, szczególnie, jeśli prawdziwy jest umacniający się ostatnio w środowisku naukowym pogląd, że starożytnych ludzi łączyły te same wierzenia i że intensywnie podróżowali oni po świecie. Stonehenge, oczywiście, znajduje się także bezpośrednio na północ od Avebury, owej niesławnej świątyni kultu węża.