Inne tematy

Istnieją pewne subtelne wskazówki

men's black long-sleeved top

Pomijane są przez historię w jej tradycyjnym ujęciu i które ujawniają nam wzorce staroświeckiej hierarchii, panującej wśród specjalnych kapłanów. Kiedy uznamy ich istnienie, oczywiste stanie się wtedy dla nas, że byli oni zawsze obecni. Jeśli ponownie przeczytamy dowolnie wybrany fragment Biblii zastępując w nim słowa „Pan” lub „Bóg” słowem „Świetliści”, dotrze do nas wówczas, jak bardzo głęboko w istocie rzeczy osadzone jest owo kapłaństwo w naszej kulturze. Istnieje na świecie wiele różnych systemów wierzeń, lecz wszystkie one wychodzą ze wspólnego, podstawowego i niezaprzeczalnego rdzenia, stworzonego i rozwiniętego przez Świetlistych niezależnie od siebie w różnych miejscach. Dla ich określenia używa się tego samego terminu na całym świecie, ze względu na to, że wszyscy oni dążyli do osiągnięcia i podtrzymania tego samego rodzaju oświecenia, albo poznania, i wszyscy niezależnie od miejsca, w którym się znajdowali, oddawali cześć tej samej słonecznej kuli, widocznej z każdego zakątka świata. Kapłani ci byli specjalistami w samokontroli swego umysłu, potrafiąc manipulować nim w taki sposób, aby poprzez kręgi energii i magnetyzm podążał on do świetlistej krainy wszechświata. Zażywając środki odurzające, a także poddając się wysiłkowi fizycznemu i umysłowemu, zdołali oni odnaleźć Świętego Graala egzystencji. Czerpiąc bezpośrednie korzyści dla samych siebie, w postaci dobrego zdrowia oraz wiedzy o otaczającym świecie, odkryli oni eliksir życia. Zamiast zajmować się poszukiwaniem śladów wielkich cywilizacji, takich jak cywilizacja Atlantydy, powinniśmy skoncentrować naszą uwagę na twórcach wiary, oświeconych, którzy weszli pomiędzy narody całego świata, stając się przy tym bogami pośród ludzi.