Inne tematy

Istnieje wiele różnych cykli, które wpływają na nasze życie

four people watching on white MacBook on top of glass-top table

Są to na przykład cykle moczowe, cykle płciowe, kryzysy giełdowe, epidemie oraz wiele innych. Badania nad historią ludzkości dowodzą, że kolejne pokolenia ludzi padają ofiarą tych samych pomyłek i dochodzą do tych samych sukcesów, a wszystko to dzieje się według pewnych cyklicznych wzorców. Kryzysy giełdowe są tego dobrym przykładem. Wtajemniczeni, a także ci, którzy posiadają władzę lub pieniądze, są w stanie przewidzieć ich nadejście, dzięki czemu mogą oni błyskawicznie powiększyć swe bogactwo i wpływy. Przy władzy utrzymują się ci, którzy posiadają wiedzę wiedzę o cyklach. Buddyjskie koło życia odzwierciedla sposób rozumienia przez starożytnych prawdy o cykliczności naszego życia. Zewnętrzny krąg tego koła składa się z dwunastu ogniw przyczynowych, których zrozumienie warunkuje poznanie otaczającego świata. Przedstawia ono również między innymi stwory reprezentujące namiętność, głupotę oraz nienawiść i pokazuje powtarzanie przez nas bez końca tych samych zachowań. Te bez przerwy powtarzające się wzorce wydarzeń, w których uczestniczymy, i spotykających nas okoliczności, a także naszych myśli i emocji są zupełnie jak krążące wokół słońca planety, które obiegają je z różną częstotliwością orbitalną.