Inne tematy

Jakie znaczenie ma to wszystko dla niniejszej pracy?

MacBook Pro near white open book

Jeśli, jak widać, wiele tajnych związków odwołuje się do Wielkiej Piramidy Cheopsa, to  musi być ku temu jakiś powód (lub powody). Wyraziłem już moje przekonanie, że piramida była wejściem do stanu transu, albo Duatu, o czym świadczą znajdujące się w jej wnętrzu teksty, jak również inne liczne dowody dostarczone przez egiptologów. Reakcja, która zachodzi w mózgu podczas wydzielania przez niego hormonów niezbędnych do wejścia w stan transu, jest zasadniczo reakcją elektromagnetyczną, na którą oddziaływają różne typy aktywności jonów. Jestem zdecydowanie zdania, że starożytny kult węża, albo Świetliści, byli tego na swój sposób świadomi, wyobrażając sobie energię jako wężową falę i oddając cześć temu niewidzialnemu bogu pod postacią węża. Zebrawszy w końcu wystarczająco dużą wiedzę na temat owej wężowej energii, wznieśli oni budowle, spełniające rolę przewodników tej energii do punktu kontrolnego. Biorąc pod uwagę wpływ, jaki miały owe „wtyczki” w powietrznych korytarzach na efekt rezonansowy wywierany także na energię elektromagnetyczną, widzimy, jak była ona udoskonalana, aby przynosić pożądany skutek.