Inne tematy

Kabała wymienia imiona siedemdziesięciu dwóch anielskich władców

man with backpack beside a books

Sprawują władzę nad narodami, których Hebrajczycy nazywają Elohim [Świetliści]. Dla ich określenia używany jest tu także metafizyczny techniczny termin Grigori. Pochodzi on od greckiego słowa egregoros, które znaczy „czuwający” lub „stróż”. Zadaniem każdego z Czuwających jest ochrona od zagrożeń zewnętrznych pewnego rejonu lub grupy etnicznej, która powierzona została jego opiece. Granice każdego regionu wyznacza zawsze sąsiedztwo innego, który stwarza dla niego pewnego rodzaju zagrożenie. Dana grupa osób (grupa tych, którzy są ochraniani) jest „przyporządkowana” pewnemu określonemu obszarowi jurysdykcyjnemu w tym miejscu napotykamy też „zagadkę powstawania miast państw”. Co więcej, zarówno starożytni Rzymianie, a dość niedawno także Chińczycy, uznali istnienie duchów opiekuńczych, czuwających nad miastami. W istocie rzeczy, jeden z autorów w następujący sposób pisze o okultystycznej wojnie, którą toczył z wrogimi sobie miastami starożytny Rzym: „Zwyczajem Rzymian było, że podczas oblężenia miasta najpierw ostrożnie próbowali oni zdobyć informację o jego nazwie oraz poznać imię jego duchowego opiekuna. Uzyskawszy tę informację, przyzywali następnie owego duchowego opiekuna miasta oraz jego mieszkańców, po czym podbijali je”. (Willy Schrodter, Commentaries on the Occult Philosophy of Agrippa).