Inne tematy

Kosmobiologia

boy wearing gray vest and pink dress shirt holding book

Zajmuje się badaniem równowagi między zachowaniami cyklicznymi, wzorcami biologicznymi, promieniowaniem i wpływami grawitacji na nasz organizm. Każdy rzetelny naukowiec potwierdzi, że grawitacja jest falą i jest ona w stanie oddziaływać na naszą psychikę. Starożytne narody musiały posiadać wiedzę wchodzącą w zakres tych nowo powstałych dyscyplin naukowych, ponieważ i one również tworzyły podobne prognozy w oparciu o gwiazdy. Być może starożytny człowiek używał do tego zarówno swych „ukrytych sił”, jak też dostępnych przyrządów, których dostarczała mu Ziemia. Możliwe także, że koncepcje i symbolika alchemii znajdowały się zaledwie o kilka kroków dalej na tej właśnie drodze. Hinduski mędrzec Parasar (około trzy tysiące lat przed naszą erą) posługiwał się w swej pracy astrologią natalną. Megalityczne budowle również ściśle powiązane są z astrologią i Ziemią. Piramidy są w myśl zasady Hermesa Trismegistosa, mówiącej o tym że: „Jak w górze, tak i na dole”, odwzorowaniem gwiazd na ziemi. Zigguraty, świątynie, malowidła podłogowe, rzeźby oraz wytrawione na powierzchni ziemi czterdziestomilowe linie świadczą o starożytnych obecnych na całej kuli ziemskiej wierzeniach w przepowiednie astrologiczne.