Inne tematy

Księżyc

person in red shirt wearing black and gray headphones

Księżyc odgrywa ważną rolę we wszystkich religiach świata. Ukryty jest on również w głębi tajnych związków. Pomiędzy cyklem księżycowym i doznaniami ludzkimi zachodzi nieodłączny związek. Z przybywaniem i ubywaniem księżyca wiążą się przypływy i odpływy oceanów, a także cykl menstruacyjny, co miało olbrzymi wpływ zarówno na nasze dawniejsze, jak też i bardziej współczesne wierzenia religijne. Miesiączka (miesiąc to poetyckie określenie księżyca), która występuje u kobiet wyłącznie na tym etapie ich życia, gdy są płodne, miała symboliczne znaczenie w kulturach pierwotnych. Do krwi menstruacyjnej odnoszono się z czcią i lękiem i być może z nią właśnie wiąże się użycie przez starożytnych ludzi brunatnej ochry. Krew tę traktowano również z odrazą i nazywano nieczystą (nawet dziś w judaizmie kobiety poddawane są kąpieli oczyszczającej siedem dni po zakończeniu miesiączki). Mówiono też o niej, że jest trucizną zesłaną kobiecie przez bogów za jej grzechy, choć ta interpretacja wydaje się być dużo późniejszym dodatkiem, wynikającym z subtelnej walki pierwiastków męskiego i żeńskiego w religii, gdyż wszystko wskazuje na to, że starsze kulty do takiego stopnia czciły ową krew, iż posuwały się nawet do jej spożycia.