Inne tematy

Ludzka inteligencja

brown wooden book shelves with books

Jeśli nasza inteligencja pozwoli nam poznać tajniki cyklu niebieskiego, to możliwe, że wówczas nasz własny indywidualny horoskop odkryje przed nami mniej więcej te same wzorce ukryte w naszym DNA i będące naszą drogą życiową oraz ukaże nam czekające nas na tej drodze wyzwania, którym stawić mamy czoła. Być może uda nam się wówczas całkowicie rozszyfrować ów program czy też wzorzec! Wiadomo dziś, że informacje, które uzyskać możemy na podstawie naszego indywidualnego horoskopu, są w siedemdziesięciu pięciu-osiem- dziesięciu procentach prawdziwe. Ich zgodność z rzeczywistością zależy, co zrozumiałe, od umiejętności astrologa. Powyższe dane statystyczne wynikają też z faktu, że ogólnie rzecz biorąc człowiek posiada wyłącznie ograniczoną wiedzę o astrologii, tak samo, jak o wszystkim innym, co umieścimy na najwyższym poziomie poznania, na który wznieść się może człowiek na obecnym etapie rozwoju. Brak wiedzy na temat astrologii bierze się tak naprawdę z pewnych panujących uprzedzeń do powierzchownej i ogólnikowej jej wersji, która uznawana jest za akceptowalną zarówno dla społeczeństwa, jak i przez społeczeństwo.