Inne tematy

Madonna pod jodłami

brown wooden book shelves with books

W celu sprawdzenia, czy wtajemniczony jest już gotów do wejścia na kolejny szczebel, poddaje się go specjalnym próbom. Każdy kolejny etap wtajemniczenia zawiera coraz to głębsze sekrety, a na najwyższym z nich kryje się prawdziwa tajemnica bądź cel istnienia danego stowarzyszenia lub religii. Próba, której poddawał swych kandydatów Zakon Templariuszy, polegała na tym, że żądano od nich, aby opluli krzyż. Cel tego był jasny i nie miał nic wspólnego z brakiem szacunku, o którym mówi Kościół. Jeśli podczas takiej próby rekrut odmówił oplucia krzyża, to w nagrodę za swą wiarę mógł wstąpić do zakonu, co dawało mu poczucie, że pomyślnie przeszedł próbę. Z drugiej jednak strony, jeśli zgodnie z poleceniem opluł krzyż, to świadczyło to o jego pełnym posłuszeństwie gwarantującym, że da się on poprowadzić swym mistrzom dokądkolwiek tylko zapragną, co z kolei otwierało przed nim wyższe szczeble wtajemniczenia, niedostępne dla pierwszego z kandydatów – tego, który odmówił wykonania polecenia.