Inne tematy

Multikino imielin repertuar

woman standing in front of children

Wszelkie zachcianki, a przede wszystkim bez sprzeciwu ulegać niczym nieograniczonej żądzy dominacji i tak oto widzimy tych, którzy powinni być obrońcami ludzkości pozostawionych na pastwę nienasyconej żądzy, pogrzebanych w ruinach rozbitych tronów i ołtarzy, pogrążonych w bezprawiu będącym skutkiem nieszczęść, które ściągnęli na narody i zasługujących na potępienie przez ludzkość. (Wypowiedź Von Hammera przytoczona w The Trailofthe Serpent). Sposób postępowania członków stowarzyszenia często postrzegany jest przez świat zewnętrzny jako dziwny i niezwykły. Z czasem jednak postępowanie to może stać się normą i zostać przyjęte przez ogół społeczeństwa. Przyjrzyjmy się na przykład chrześcijaństwu. Na początku swego istnienia uważane było ono za kult lub tajną organizację, ponieważ musiało funkcjonować nielegalnie. Działo się tak dlatego, że religia państwowa dostrzegała, iż nie ma dla niej miejsca w systemie wartości uznawanych przez chrześcijan, podczas gdy w istocie rzeczy obie te religie należały do tej samej kategorii kultów solarnych.