Inne tematy

Najstarsze zaczątki tajnych związków wpłynęły zarówno na kulturę i piśmiennictwo

red white and green color pencils

Jestem zdania, że powinny zostać przeprowadzone dalsze badania w miejscach, gdzie stoją okrągłe wieże, zarówno w Irlandii, jak też w innych krajach, zanim następujące wraz z upływem czasu zniszczenie uniemożliwi nam poznanie tego, co może okazać się niezwykłą wiedzą na temat praktyk, stosowanych przez starożytny kult węża. To, co widzimy w tym miejscu, to stopień, w jakim owe najstarsze zaczątki tajnych związków wpłynęły zarówno na kulturę i piśmiennictwo, jak również na wiele fascynujących i zagadkowych ocalałych do dziś obiektów archeologicznych na świecie. Najstarszym pierwowzorem, którego istnienie możemy udowodnić, są Świetliści, którzy posiadają swą hierarchię i podstawy do sprawowania władzy. Panują oni nad człowiekiem i są wszechwiedzący. Posiadają też swych „Czuwających”, których zadaniem jest dopilnować, aby spełniane były ich polecenia. Albo Świetliści do dziś są wciąż u władzy, albo tajne związki na świecie naśladują dziś metody, strukturę i symbolikę, którymi posługiwało się tych kilku pierwszych. Wszystkie wielkie religie tego świata stworzone były w taki czy inny tajny sposób. Pierwsi chrześcijanie spotykali się w tajemnicy rozpowszechniali słowo „Chrystusa” wszędzie, gdzie mogli, podczas gdy uznawane wówczas za prawowierne religie oraz władze państwowe usiłowały ich zniszczyć. Tak samo wyglądały początki islamu. Władza to zatem umiejętność panowania nad masami. We wspomnianym tu Sumerze u władzy stali ci, którzy mieli rozległą wiedzę, mądrość oraz rzekomą zdolność obcowania z Bogiem. Przywilejów tych używały jako przynęty wszystkie tajne organizacje, a także tradycyjne religie. Jedne są jawne, a drugie działają w ukryciu.