person in red shirt wearing black and gray headphones

Nasze rozważania zaczniemy od przyjrzenia się początkom naszego istnienia

Narodziny życia zawsze stanowiły fundamentalną część religii. Epoka oświecenia, a następnie działalność Darwina i jemu współczesnych wywarły przełomowy wpływ na religijne poglądy na świat. Jeżeli zastanowimy się nad prawdą o pochodzeniu człowieka, dojdziemy do wniosku, że Darwin „odkrył” tylko to, o czym już wiedziano i że owa epoka odkryć była zaplanowana i musiała nastąpić, aby mogło następnie dojść do koniecznych przemian. Przekonamy się również o tym, że wierzenia starożytnego człowieka były bardzo zbliżone do naszych dzisiejszych poglądów naukowych, a różnica między nimi polega wyłącznie na używanej terminologii. Weźmy dla przykładu poniższy schemat, przedstawiony tu w uproszczonej wersji, lecz wspólny dla większości religii świata:

  • Istnieje wyłącznie Bóg. Jest on jedyny i zajmuje nadrzędne miejsce.
  • Niebo i ziemia są bezkształtne. Wszystko pokrywają ciemności i/lub odwieczne wody.
  • Następnie pojawia się światło.
  • Niebo i ziemia zostają rozdzielone.
  • Lądy zostają oddzielone od wód. Wraz z pojawieniem się Słońca powstaje dzień i noc.
  • Lądy pokrywają się roślinnością, a w końcu pojawiają się istoty żywe.
  • Stworzone zostają ptaki i zwierzęta.
  • Pojawia się człowiek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *