Niektóre wnioski, do których doszedł Lethbridge, są dyskusyjne

Wyniki jego badań skłaniają do zastanowienia się, czy istnieją jakieś dowody na to, że ludzie są w stanie odbierać tego typu energię. Takie dowody udało mi się odnaleźć. (Patrz: inna pozycja autora lub. Tak, jak zostało to pokazane, elektromagnetyzm jest we wszystkich przedmiotach, a my, podobnie jak wszystkie inne zwierzęta, ulegamy jego oddziaływaniu. Istnieje teoria, że energię tę przekazujemy przyrządom używanym w różdżkarstwie. Mogłoby to wyjaśnić, dlaczego pomimo różnic w stopniu odchylenia zaobserwowanych przez poszczególnych różdżkarzy, proporcje w opisanym wyżej eksperymencie z kamieniami pozostawały takie same, jak te wspomniane w pracy Lethbridge’a. Podczas wojny w Wietnamie i w czasie I wojny światowej wojsko korzystało z pomocy różdżkarzy w lokalizowaniu niewybuchów i min. Współczesne koncerny ropne wykorzystują ich umiejętności w odnajdywaniu złóż ropy. Istnieje wiele dowodów na to, że starożytny człowiek praktykował różdż- karstwo, zwane inaczej radiestezją, w takiej czy innej formie. W jaskiniach położonych na płaskowyżu Tassili n’Ajjer na Saharze w południowo- -wschodniej części Algierii znajdują się liczące mniej więcej osiem tysięcy lat malowidła skalne, które, jak się wydaje, przedstawiają praktyki różdżkar- skie. Za wynalazców radiestezji uważani są Thot, egipski bóg mądrości i pisma oraz blisko powiązany z nim Dedal, grecki architekt i wynalazca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *