Inne tematy

Niektóre wnioski, do których doszedł Lethbridge, są dyskusyjne

woman in black long sleeve shirt using macbook

Wyniki jego badań skłaniają do zastanowienia się, czy istnieją jakieś dowody na to, że ludzie są w stanie odbierać tego typu energię. Takie dowody udało mi się odnaleźć. (Patrz: inna pozycja autora lub. Tak, jak zostało to pokazane, elektromagnetyzm jest we wszystkich przedmiotach, a my, podobnie jak wszystkie inne zwierzęta, ulegamy jego oddziaływaniu. Istnieje teoria, że energię tę przekazujemy przyrządom używanym w różdżkarstwie. Mogłoby to wyjaśnić, dlaczego pomimo różnic w stopniu odchylenia zaobserwowanych przez poszczególnych różdżkarzy, proporcje w opisanym wyżej eksperymencie z kamieniami pozostawały takie same, jak te wspomniane w pracy Lethbridge’a. Podczas wojny w Wietnamie i w czasie I wojny światowej wojsko korzystało z pomocy różdżkarzy w lokalizowaniu niewybuchów i min. Współczesne koncerny ropne wykorzystują ich umiejętności w odnajdywaniu złóż ropy. Istnieje wiele dowodów na to, że starożytny człowiek praktykował różdż- karstwo, zwane inaczej radiestezją, w takiej czy innej formie. W jaskiniach położonych na płaskowyżu Tassili n’Ajjer na Saharze w południowo- -wschodniej części Algierii znajdują się liczące mniej więcej osiem tysięcy lat malowidła skalne, które, jak się wydaje, przedstawiają praktyki różdżkar- skie. Za wynalazców radiestezji uważani są Thot, egipski bóg mądrości i pisma oraz blisko powiązany z nim Dedal, grecki architekt i wynalazca.