Okrągłe wieże i piramidy

Jednym z osobliwych dowodów archeologicznych świadczących o istnieniu starożytnych „czuwających”, który zachował się do naszych czasów, są okrągłe wieże. To, nad kim lub nad czym czuwano z wysokości owych wież, pozostaje sprawą dyskusyjną. Być może obserwowano z nich ludzi, a być może gwiazdy. W istocie rzeczy istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że służyły one obu tym celom, jak również były punktami obserwacyjnymi, z których widzieć można było przybliżających się najeźdźców. W symbolice okrągła wieża oznaczała wewnętrzne psychologiczne wznoszenie się, axis mundi (oś świata), i była też symbolem drabiny lub bramy do nieba dokładnie tak samo, jak sznur lub lina, o której powiada Henoch, iż nosili i używali jej Czuwający. Ponieważ wieże te, zarówno jako miejsca w dosłownym sensie, jak również w znaczeniu symbolizowa nego przez nie wewnętrznego procesu, były niedostępne dla większości osób, zaczęto określać je mianem „wież z kości słoniowej”. Piramida jako niebiańska góra była tym samym, co okrągła wieża czy też budowane w Indiach stupy wywodzące się od pochodzących ze Skandynawii budowniczych kurhanów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *