Inne tematy

Okrężny ruch planet w naszym systemie słonecznym

MacBook Pro near white open book

Reprezentuje, a zarazem odzwierciedla, te same wzorce, według których przebiega wewnętrzny dialog prowadzony przez każdego z nas, zupełnie tak, jakby to, co dzieje się w przestrzeni kosmicznej, było odbiciem tego, co dzieje się w naszym wnętrzu oraz w głębinach naszej własnej psychiki. W hinduizmie wiąże się on także z reinkarnacją, jako że cykl życia i śmierci jest po prostu kolejnym cyklem powtarzających się wzorców, które zgodnie z ich wierzeniami są rezultatem tego, że karma nie dopełniła się jeszcze i nie została przerwana. Uważa się, że celem ostatecznym jest zatrzymanie lub przerwanie koła karmy. Jeśli jest to prawdą, to znaczy, że wykres astrologiczny każdego człowieka zawiera w sobie informacje o jego życiu teraźniejszym, a być może również o przeszłych życiach, czyli innymi słowy „program”, który zakodowany jest w świadomości każdego z nas. Ów indywidualny wykres, albo horoskop, zawierać będzie także informacje o naszych silnych i słabych stronach, a ponadto o sprzyjających nam i trudnych dla nas okolicznościach i wydarzeniach. Ukazywać będzie on również czekające nas przeszkody, które będziemy musieli pokonać, aby móc iść naprzód.