person using MacBook Pro

Orbitalny cykl Księżyca

Frank Brown z Uniwersytetu Northwestern w Illinois zaobserwował, że ostrygi w jego laboratorium, znajdujące się tysiąc mil od zamieszkiwanych przez nie wybrzeży Oceanu Atlantyckiego w stanie Connecticut, otwierały się w czasie występowania przypływu na ich rodzimych wybrzeżach, co wiąże się z orbitalnym cyklem Księżyca. Brown udowodnił również, że od poszczególnych faz Księżyca zależy też zachowanie ziemniaka, szczura oraz kraba skrzypka. W laboratoriach odnotowano także zmiany w procesie przemiany materii u różnego rodzaju stworzeń, zachodzące w odpowiedzi na zmieniające się fazy Księżyca oraz czynniki geomagnetyczne. Dziś, wiele lat później, prowadzone badania dowodzą, że zachowanie wszystkich znanych nam stworzeń morskich, usuniętych z ich naturalnego środowiska, niezmiennie uzależnione jest od cyklu księżycowego w miejscu, z którego pochodzą. W czasie działalności naukowej Browna wielu naukowców uważało, że zajmował się on zjawiskami paranormalnymi i zupełnie nie brało pod uwagę prowadzonych przez niego badań. Ich wyniki dowodzą jednak (również naukowo) wpływ cykli oraz energii elektromagnetycznej na naturalnych mieszkańców naszej planety, a w tym także na ludzi. Dlatego też w pełni zrozumiałe jest, że starożytni postrzegali owe ciała niebieskie jako bogów, którzy sprawowali władzę nad ich życiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *