Otto skorzeny polskie korzenie

Były wówczas wierzeniami, które dziś określilibyśmy mianem pogańskich, lecz miały one najliczniejszą grupę wyznawców. Nawet działalność pogan była na pewnym etapie swego istnienia działalnością podziemną. Wraz z upływem czasu ten nielegalny ruch chrześcijański rozrastał się, pozyskując sobie nowych wiernych, wywodzących się spośród przedstawicieli „aparatu władzy państwowej”. To z kolei sprawiało, że zyskiwał on coraz większą akceptację. Oczywiście kult ten wciąż spotykał się ze znaczną dozą ostentacyjnie okazywanej mu nienawiści ze strony państwa z powodu zagrożenia, jakie niósł dla religii państwowej. Chrześcijaństwo posługiwało się tajnymi symbolami, tajnymi uściskami dłoni, specjalnymi mitami oraz obrzędami dokładnie tak samo, jak jakakolwiek inna tajna organizacja. Na tym właśnie polega istota problemu „tajnych związków” muszą one pozostać tajne, ponieważ zmusza je do tego sposób, w jaki są traktowane przez państwo. Z biegiem czasu chrześcijaństwu udało się zawładnąć większością świata i zaczęło ono wówczas walczyć z innymi nielegalnymi ruchami, w których, jak za chwilę zobaczymy, przetrwały tajemnice starożytnych mitów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *