Inne tematy

Owi Czuwający funkcjonowali również pod nazwą Urszu

assorted book lot

Klasyfikowani byli jako istoty mniej boskie niż bogowie, jednakże, jak zauważa Graham Hancock w swej książce Siady palców bogów, Urszu wyrażają się o Neteru (Ntr) tak, jakby to oni byli bogami, a Urszu tylko Czuwającymi. Jaka by nie była prawda w tej kwestii, nie dziwi fakt, że w ciągu minionych tysiącleci narosło tyle niejasności, związanych z tym tematem. Pomimo tych niejasności, faktem pozostaje, że starożytni mówili o czasach, kiedy władzę nad całym Sumerem i Egiptem sprawowali bogowie, czy też świetliści, którzy kontrolowali zwykłych ludzi, posługując się w tym celu Czuwającymi. Tak, jak egipski faraon był bogiem na ziemi, tak też kapłani służący Elohim (gwiazdom) byli gwiazdami na ziemi. Egipska Księga Umarłych w następujący sposób mówi o tym, kim są Czuwający: Anubis i Horus występujący pod postacią Horusa niewidomego. Inni jednakże twierdzą, że są to Tczatcza [potężni książęta Ozyrysa lub Boscy Władcy], którzy powstrzymują w działaniu ich noże, a jeszcze inni uważają, iż sprawują oni najwyższą władzę w izbie Szeniu.