Inne tematy

Pierwsze miecze pojawiły się około czterech tysięcy lat temu

love to learn pencil signage on wall near walking man

Natychmiast stały się najpopularniejszą bronią, po którą sięgali wojownicy. Współczesne badania metalurgiczne pokazały, jak począwszy od 500 roku p.n.e. w celtyckim rzemiośle dochodziło do ulepszania mieczy w wyniku zastosowania wielowarstwowych struktur metalowych. Stąd też w pełni zrozumiała jest ważna rola, jaką zajmowały kuźnie w legendach i folklorze, gdyż  do wyprodukowania w nich takich właśnie mieczy potrzeba było nie lada umiejętności. Wykonywano je poprzez zespalanie ze sobą kilku prętów, w wyniku czego dochodziło do połączenia się ze sobą różnych warstw metali. Następnie zespolone w ten sposób pręty rozgrzewano i wykuwano z nich pożądany kształt. Produkcja mieczy była niezmiernie trudnym zadaniem. Dla zwiększenia twardości wprowadzono mniejsze pręty, które nawę- glano (ulepszonym węglem). Uzyskaną w ten sposób stal, czyli stop żelaza z niewielką domieszką węgla, używano na krawędziach ostrza, ponieważ była ona mocniejsza i lepiej wypełniała swe zadanie.