Inne tematy, Kurs rysunku

Podobieństwa do Jezusa

grayscale photo of woman and man sitting on chair

Dalsze podobieństwa Jezusa i węża pojawiają się w porównaniu Jezusa do miedzianego węża Mojżesza, gdy mówi się nam, że mamy być mądrzy niczym węże, a nawet w tym, że po ukrzyżowaniu zrzucił on swój całun, albo skórę. Nawiasem mówiąc, w niektórych częściach Afryki po dzień dzisiejszy przybija się węże do drzew na znak ofiary składanej za grzechy, a także w celach leczniczych. Tak więc mamy do czynienia ze zbudowanymi na planie koła obiektami oraz z wężowymi wałami, powiązanymi z jajem, co, w połączeniu ze wszystkimi dowodami, wiedzie nas wprost do wniosku, że miejsca te były miejscami odradzania się do nowego życia. Niekiedy odrodzenie to dokonywało się poprzez przekroczenie symbolicznego kręgu albo wyklucie się z jaja, a czasami poprzez zrzucenie starej skóry. Istnieje jednakże jeszcze więcej czekających na ujawnienie dowodów, które świadczą o istnieniu związku pomiędzy owym zrzucaniem skóry a wspomnianymi pradawnymi miejscami kultu. Starożytni Grecy często przedstawiali węża, przepełzającego pomiędzy dwoma pionowymi kamieniami, które określali mianem Petrae Am- brosiae (kamień lub skała ambrozji), zwracając uwagę na to, że ambrozja to pokarm i eliksir bogów. Zdaniem XIX-wiecznego archeologa Bryanta, Stonehenge postrzegany był jako takie właśnie bursztynowe kamienie, czego dowodem jest wcześniejsza nazwa pobliskiego Amesbury, która
brzmiała Ambrosbury. W ten oto sposób wąż nabiera leczniczych właściwości posiadanych przez owe megalityczne kamienie. W istocie, ślady tego wątku odnajdujemy do dziś w opowieściach o smokach, które pełnią w nich rolę obrońców, opiekunów i uzdrowicieli starożytnych ludzi z okresu kamiennych kremów.