Lg42lb700 za darmo

Polegającą na tym, że wchodzą w kontakt z bogiem lub bóstwami tak, jak oficjalna religia kontaktować się z nimi nie może i nie będzie. Już samo to daje nam dobry wgląd w te sprawy. Trudno nam zaakceptować prawdę, że religia lub system wierzeń jest doskonałym narzędziem do pozyskiwania sobie nowych członków oraz do posługiwania się stanem […]