Hodowla gęsi opłacalność 2014

Wydaje się, że ów proces selekcji przebiega według ściśle określonego planu, a posłużenie się słowem „wybrany” sugeruje, że nie każdy może wstąpić. W rzeczywistości jednak badania społeczne pokazują, że ta początkowa selekcja jest zupełnie przypadkowa, a prawdziwy wybór dokonywany jest znacznie później. Ci, którym nie jest dane, aby piąć się na kolejne szczeble wtajemniczenia, nadal […]