Multikino imielin repertuar

Wszelkie zachcianki, a przede wszystkim bez sprzeciwu ulegać niczym nieograniczonej żądzy dominacji i tak oto widzimy tych, którzy powinni być obrońcami ludzkości pozostawionych na pastwę nienasyconej żądzy, pogrzebanych w ruinach rozbitych tronów i ołtarzy, pogrążonych w bezprawiu będącym skutkiem nieszczęść, które ściągnęli na narody i zasługujących na potępienie przez ludzkość. (Wypowiedź Von Hammera przytoczona w […]