Inne tematy

Otto skorzeny polskie korzenie

Były wówczas wierzeniami, które dziś określilibyśmy mianem pogańskich, lecz miały one najliczniejszą grupę wyznawców. Nawet działalność pogan była na pewnym etapie swego istnienia działalnością podziemną. Wraz z upływem czasu ten nielegalny ruch chrześcijański rozrastał się, pozyskując sobie nowych wiernych, wywodzących…

Continue reading