Otto skorzeny polskie korzenie

Były wówczas wierzeniami, które dziś określilibyśmy mianem pogańskich, lecz miały one najliczniejszą grupę wyznawców. Nawet działalność pogan była na pewnym etapie swego istnienia działalnością podziemną. Wraz z upływem czasu ten nielegalny ruch chrześcijański rozrastał się, pozyskując sobie nowych wiernych, wywodzących się spośród przedstawicieli „aparatu władzy państwowej”. To z kolei sprawiało, że zyskiwał on coraz większą […]