Inne tematy

Seventh son cda

Nie oznacza to, że każda próba dokonania przewrotu podjęta przez jedną z istniejących tajnych organizacji uwieńczona będzie sukcesem, gdyż, jak wiadomo, nie brak w historii nieudanych prób tego rodzaju. Czasami też dochodziło zaledwie do krótkotrwałego przejęcia władzy przez tajne ugrupowanie. Innym…

Continue reading