Złotooki w domu

Musimy również zachować ostrożność i nie próbować doszukiwać się w tych tekstach zbyt wiele, ponieważ może się wówczas pojawić niebezpieczeństwo interpretowania ich z dzisiejszego punktu widzenia. Ostatnimi czasy pojawiły się liczne książki, w których starożytne budowle i teksty wykorzystywane są jako dowody świadczące  o „wizytach istot pozaziemskich”. Pominąwszy inne, bardziej ziemskie wyjaśnienia ich istnienia oraz […]