Inne tematy, Kurs rysunku

Postacie z pogańskiej przeszłości

persons eye in grayscale

Bogowie i bóstwa typu rogatego boga Hema, a także liczne, różnorodne wizerunki bogini Matki. Prawdę dotyczącą przeszłości religijnego rozwoju człowieka prześledzić możemy dziś na podstawie kamiennych elementów architektury chrześcijańskich kościołów i katedr, takich jak kaplica Rosslyn (Rosslyn Chapel), czy katedra w Lichfield (Lichfield Cathedral). Kryje się ona jednak nie tylko w kamieniu. Musimy także zwrócić uwagę na legendy, gdyż, jak widzimy, opowieści o Robin Hoodzie są powiązanie nie tylko z pradawną historią, lecz są one także nierozerwalnie związane z opowieściami o Arturze i jego poszukiwaniach Świętego Graala, którym towarzyszyły takie przygody, jak na przykład ścięcie głowy Zielonemu Olbrzymowi przez rycerza Sir Gawaina i spotkanie z tajemniczą zjawą Zielonego Rycerza. Świadectwem tego są zmieniające się w czasie i w zależności od miejsca tytuły starych „sztuk”, wystawianych na ulicach przez miejscową ludność. Począwszy od sztuki o św. Jerzym, Robin Hoodzie, zjawie o imieniu Jack-In-the-Gre- en, aż po Wildmana i Zielonego Jerzego, wszystkie te opowieści mają wspólną osnowę. Ich genezę, jak widać na podstawie przytoczonych wyżej przykładów, prześledzić możemy wstecz aż do czasu starożytnych Indii i Sumeru, Egiptu i Persji. To właśnie one ukształtowały podstawy tajnych zakonów wiele tysięcy lat temu i kształtują je nadal aż do dziś.