Inne tematy

REA SYLWIA

person holding white ipad on white table

W mit. rzymskiej córka króla Alba Longi, Numitora (lub Eneasza). Brat Numitora, Amulius, pozbawił go tronu, a R. S. przeznaczył na westalkę. W ten sposób chciał zapewnić panowanie swoim dzieciom. Jednak za sprawą boga Marsa zaszła ona w ciążę i urodziła Romulusa i Remusa. Wówczas z rozkazu Amuliusa została zabita. Wg innej wersji została uwięziona, a następnie uwolniona przez synów. Jeszcze inna wersja podaje, iż – skazana na śmierć – rzuciła się do Tybru, gdzie bóg rzeki ją uratował i poślubił. RGIEŁ I SIEM, Siemargł (słow. Semarbgl, od sjemja – „rodzina”, i ret – „żyto” lub od iran. Simurg) – domniemane bóstwa bądź bóstwo wschodniosłowiańskie opiekujące się życiem rodzinnym i wegetacją, czczone, według Powieści dorocznej Nestora, w Kijowie za Włodzimierza. Interpretowane też jako Raróg, ptasiokształtny opiekun zagrody przed wężowymi demonami (por. Garuda, Simurg, Ptak Gromu). Wg innych wersji, duch roślinności ( Perepłut).