Inne tematy

RIG (sisl. Rigr)

three people sitting in front of table laughing together

W mit. Germanów pn. imię Heimdalla, pod którym przebywał w świecie ludzi, płodząc z 3 kobietami praprzodków 3 stanów: Thraela, Karla i Jarla. Ostatniego z nich uznał za syna i dał mu swoje imię. Żona Jarla, Erna, urodziła 12 chłopców, od których wzięły początek rody wojowników. RIND (sisl. Rindr) – w mit. Germanów pn. piękna księżniczka, która trzykrotnie odtrąciła Odyna starającego się o jej względy pod postacią starego wodza, zdolnego złotnika i młodego wojownika. Wreszcie Odyn sprowadził na nią chorobę, sam zaś wcielił się w starą znachorkę. Uzdrowiwszy R., przybrał swą właściwą postać i posiadł dumną dziewczynę, która następnie urodziła mu syna, Walego RONGO, Lono – jeden z czterech wielkich bogów Polinezji, związany zwłaszcza z deszczem i uprawą roli, krasomówstwem (Tua- motu), sztuką uzdrawiania (Tahiti) bądź wodami. Tęcza jest jego symbolem i wcieleniem. Po jej łuku zstąpić miał na ziemię, by poślubić hawajską boginię Laka i odtańczyć po raz pierwszy taniec hula. R. przedstawiany jest zwykle w opozycji wobec boga wojny Tu, jest bowiem nastawiony pokojowo i w czasie konfliktu między braćmi schronił się do łona swej kosmicznej matki Papy. W wersji z Mangai przeciwstawiany jest bogu Tangaroa, któremu uwiódł żonę. Po walce rozdzielili między siebie wszystkie rośliny i zwierzęta. Tangaroa odpłynął, a R. pozostał jako bóg opiekuńczy Mangai i pan wojny.