Inne tematy

ROD I RODZANICE

four people watching on white MacBook on top of glass-top table

W mit. słowiańskiej zwane też rożanice, narecznice – „określające”, albo sudjenice – „wieszczące”, to 3 istoty wcielające ideę losu, znane u innych ludów indoeuropejskich (- mojry, parki, Norny, Brigit, Łajma). Wspomniane w Stówie św. Grzegorza o bałwochwalstwie odwiedzają domy z noworodkami i, stojąc nad kołyską, określają ich los i zapisują w postaci znamienia na czole. Dają dziecku szczęśliwe lub nieszczęśliwe życie. Tego, co powiedzą, nikt nie jest w stanie zmienić. Mieszkają na końcu świata, w pałacu Słońca. Przybywają też na postrzyżyny, wtedy należy poczęstować je kaszą, chlebem, serem i miodem i ofiarować włosy. Towarzyszy im Rod (Sud, Usud itp.), personifikacja idei pokrewieństwa rodowego, który zsyła dzieci, ciskając na ziemię grudki ziemi zawierające zarodki. Rodzanice utożsamiano z samowiłami (- wiły), a Roda z Dolą. ROSMERTA – w mit. galijskiej jedna z hipostaz Epony, przedstawiana z rogiem obfitości. Była towarzyszką Smertulłosa. Teonim wywodzi się z celt. smer – „przypominać, przewidywać”, ale też może mieć związek z polskim wyrazem „śmierć”. ROTA – w mit. lapońskiej bóg chorób i śmierci, znany także jako Rusta lub Mublen, władca ponurych zaświatów nazywanych Rutaimo, gdzie przebywali zmarli z powodu zarazy. Wyobrażano go sobie w postaci jeźdźca odzianego w niebieskie szaty, podobnie jak Germanie pn. przedstawiali – Odyna.