Inne tematy

Roma parandowska szczepkowska

silhouette of child sitting behind tree during sunset

W Syrii i gdzieniegdzie indziej uważa się natomiast, że zagrożeniem dla powszechnie panujących norm są druzowie i jazydzi. Legendarne bractwo iluminatów jest z kolei często postrzegane jako tajny klub dżentelmenów, będący ośrodkiem władzy chrześcijańskiej Ameryki. W oczach społeczności chrześcijańskiej akty światowego terroryzmu finansowane i dokonywane są przez ogólnoświatową sieć tajnych organizacji islamskich. Jak wiemy z historii, w końcu na ogół udaje się owym nielegalnym ruchom zachwiać równowagę sił rządzących światem. Wystarczy dla przykładu przywołać tu odrażające ataki na Amerykę, których dokonano 11 września 2001 roku. Ich sprawcami były tajne organizacje, których działania w istocie rzeczy zmieniły istniejący porządek świata. Innym przykładem, którym można się posłużyć w tym miejscu, był bunt w Ameryce przeciwko Imperium Brytyjskiemu. Został on przygotowany, zainicjowany i pokierowany przez tajną organizację wolnomularską. Rewolucje w Rosji i we Francji były również owocem działalności tajnych organizacji.