Inne tematy

RUSTAM

men's black long-sleeved top

Największy i najpopularniejszy legendarny bohater perski, obrońca królów i pogromca – dewów. Jest uosobieniem odwagi, siły i waleczności. Przypomina staroirańskiego boga wojny Weretragnę. RUWA, Ruwe, Iruwa, Luwe (bantu ruwa – „Jasność” lub „Słońce”) – u wsch. Bantu (Afryka) imię boga Słońca. Wg Czagga, bóg nieba ucieleśniany w Słońcu, stwórca ludzi i władca pogody. Zjednoczony z praprzodkiem sprzyja swym potomkom zwłaszcza w przedsięwzięciach wojennych. U innych plemion R. zwykle jest podległy niebiańskiej istocie najwyższej lub jest jej okiem i widocznym znakiem chwały. SABAZJOS – bóstwo frygijskie, którego kult miał charakter orgias- tyczny. Był synem Kybele. Świętym zwierzęciem S. był wąż, który odgrywał ważną rolę w misteriach ku jego czci. W czasie obrzędów na cześć S. wykonywano taniec sikinnis. W V w. p.n.e. kult S. przyjął się w Grecji, gdzie utożsamiono go z i Dionizosem-Zagreusem, synem Zeusa (jako żmii) i Persefony (■ Kora), a następnie w Rzymie, gdzie połączył się z kultem Jowisza.