woman wearing academic cap and dress selective focus photography

San graal

Najnowszy pogląd sugeruje nam, że oryginalne słowo, bądź też słowa, użyte w odniesieniu do Graala brzmiały san graal, co w rzeczywistości znaczy „święta krew”. Jednakże Walter Skeat (1835-1912), jeden z największych badaczy genezy języka angielskiego, w swej książce English Etymology wskazuje na to, że etymologia Świętego Graala: została bardzo wcześnie sfałszowana poprzez celowo dokonaną zmianę z san greal (święte naczynie) na sang real (królewska krew).
Skeat twierdzi, że słowo to było zniekształconą formą pochodzącego z potocznej łaciny słowa cratella, czyli „mała miseczka” albo „krater” (typ naczynia), które w istocie rzeczy oznaczało pierwotnie miskeL do mieszania różnych rzeczy od greckiego kpa – „mieszam”. Oczywiście, dopóki nie przeanalizujemy dowodów przedstawionych w The Serpent Grail, powyższa analiza etymologiczna będzie dla nas znaczyć niewiele bądź zupełnie nic. Jednakże za chwilę przekonamy się, że to wszystko ma sens. Aby udowodnić, że etymologia przedstawiona w teorii z lat 80. XX wieku jest w istocie błędna, o czym byłem przekonany, konieczne okazało się przeprowadzenie dogłębniejszego badania na ten temat. Przede wszystkim jednoznacznie udowodniłem, że zarówno Chrystus, jako autentyczny człowiek, jak też najprawdopodobniej inne osoby z jego najbliższego otoczenia, być może nigdy naprawdę nie istnieli, a byli wyłącznie wymyślonymi elementami znacznie starszego mistycznego języka oświecenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *