Inne tematy

SET – 1.

group of fresh graduates students throwing their academic hat in the air

Egipski bóg burzy, walki, niepokoju, pustyń i obcych krajów, narodzony, wg mitów, w mieście Ombos. W mitach ozyriańskich występuje jako brat i zabójca – Ozyrysa i przywłasz- czyciel jego tronu oraz prześladowca i gwałciciel Horusa. W interpretacji teologicznej walka S. z Horusem przybierała cechy zasadniczego zmagania się przeciwieństw bytowych: chaosu z porządkiem, śmierci z życiem, pustyni z ziemią uprawną, obcych ze swoimi i zła z dobrem. W walce S. posługuje się brutalną siłą ulegając często intelektowi przeciwników ( Harsiese) lub własnym namiętnościom (1 Izyda). Walka z Horusem miała przebieg brutalny, np.: S. wyłupił Horusowi oczy, co interpretowano jako zaćmienia Słońca lub Księżyca (1 Harmerty), Horus zaś wykastrował swego przeciwnika. Walka ta trwała 80 lat i nie mogła się rozstrzygnąć, gdyż Ra sprzyjał potajemnie S. z uwagi na jego dawne zasługi w walce z Apopem. W pewnych okresach (koniec Epoki Wczesnej, II Okres Przejściowy, XIX dynastia) S. uważany był za obrońcę królestwa i oddawano mu cześć równą wielkim bogom, a za panowania Hyksosów identyfikowano go z syryjskim Baalem i uważano za bóstwo państwowe. Sławnymi ośrodkami kultu S. stały się w tych czasach miasta wschodniej Delty: Awaris (stolica Hyksosów) i Pi-Ramzes (stolica Rammes- sydów). Wyobrażeniem S. było tajemnicze zwierzę mające cechy osła, antylopy, świni i hipopotama. 3 pierwsze uważano za przeklęte, a ich mięso za obrzydliwe. Grecy utożsamiali S. z Tyfonem, a Syryjczycy z Baalem. 2. (hebr. Szet – „Zastępczy”) – postać biblijna, trzeci syn Adama i – Ewy, urodzony po śmierci Abla.